בלוג קאונט


פיקוד העורף

פיקוד העורף הינו פיקוד מרחבי אשר הוקם בצבא ההגנה לישראל בשנת 1992 כחלק מהלקחים של מלחמת המפרץ ועוסק בעיקר בהגנה של אזרחי העורף.

תפקידו של פיקוד העורף הוא חיזוק החוסן הלאומי והצלת חיי אדם, והוא עושה זאת על ידי הכנת המרחב האזרחי טרם העימות, תמיכה באזרחים במהלך העימות תוך ביצוע פעולות חילוץ והצלה באירועי תקיפת העורף וסיוע לשיקומו המהיר של העורף לאחר תום העימות.

פיקוד העורף מתחלק לשלוש ישויות ארגוניות כאשר הראשונה כפופה ישירות לשר הביטחון והיא שירות ההתגוננות האזרחית בעוד השנייה היא הפיקוד המרחבי והשלישית היא קצין חיל ראשי והסמכות המקצועית הצהלית בנושא התגוננות אזרחית, חילוץ, אב"כ, מיגון, חומרים מסוכנים והצלה.

מפקד פיקוד העורף משמש גם כקצין מטה במטה הכללי של צה"ל.

פיקוד העורף הוקם כחלק מלקחי מלחמת המפרץ שהתקיימה בשנת 1990 ובניגוד לשאר המלחמות שידעה ישראל עד אותה עת, לא היה אויב נראה לעין, כזה שמתדפק על דלתות הארץ אלא אויב רחוק שעיקר האיום שלו היה על העורף הישראלי על ידי טילים ארוכי טווח.

עד אותה עת בה הוקם פיקוד העורף היה הטיפול בעורף באחריותו של קצין חייל ראשי והגנה מרחבית, בעוד שלאחר המלחמה אוחדו הגורמים הנ"ל וכיום הם מאחדים את פיקוד העורף.

בשנים האחרונות דובר רבות במערכת הצבאית ובמערכת האזרחית על הפיכת פיקוד העורף מגוף צבאי לגוף אזרחי אך עד היום המהלך הזה לא הבשיל לכדי מעשה היות וישנן פרשנויות שונות של חוק ההגנה האזרחית משנת 1951, דבר שמקשה על המהלך הזה לרקום עור וגידים.

בראש פיקוד העורף עוד קצין בדרגת אלוף כאשר מפקדה הנוכחי של פיקוד העורף הוא האלוף יואל סטריק.

הכומתה של החיל כתומה היות וכתום הוא צבע מוכר ברחבי העולם בתור צבע של חילוץ והצלה.

בשנת 2000 הוחלט על ידי ראש מטה פיקוד העורף לאחד את כלל חיילי הפיקוד תחת הכומתה הכתומה על מנת ליצור זיהוי חיילי עם צבע החילוץ העולמי ועל מנת לתת תחושת גאווה ושייכות לחיילים.

את הגוון של הכתום בחרה אשתו של ראש המטה של פיקוד העורף דאז אילן הררי.\

https://www.youtube.com/watch?v=3g9FoVar-Ig