בלוג קאונט


חג השבועות

חג שבועות אשר נחגג ב-ו׳ בסיוון,יום לאחר ספירת העומר שהם שבעה שבועות ועוד יום אחד מצאת פסח ראשון , הנו השלישי מבין שלושת הרגלים אחרי סוכות ופסח.

לחג סמלים ומסורות רבים כגון הבאת ביכורים, קישוט הבית בפירות וירקות, קריאה במגילת רות, לימוד תורה לתוך הלילה וכמובן אכילת מאכלים חלביים וגבינות.

שמות נוספים לחג השבועות

לא רבים יודעים, אך לחג שבועות מספר רב של שמות כגון:

חג מתן תורה – חג שבועות נקרא גם חג מתן תורה, היות וביום הזה התגלה אלוהים לעם ישראל במעמד הר סיני והעניק להם את עשרת הדברות החקוקים על לוחות הברית.

שם נוסף המתקשר למתן תורה הוא יום הקהל, בו נצטווה משה להקהיל את עם ישראל, סביב הר סיני לרגל מעמד קבלת עשרת הדברות ולוחות הברית.

יום החמישים – שם זה מבטא את תאריך חגיגת חג שבועות, יום אחד ועוד שבעה שבועות שהם 49 יום אחרי צאת החג הראשון של פסח.

חג הקציר – זאת משום שבתקופה הסמוכה לחג, היה מובא הקציר בתור מנחה לה׳.

חג הביכורים – ביום הזה היה עולה עם ישראל לבית המקדש עם מיטב ביכוריהם, פירות הארץ, והיו אנשי העם מודים לה׳ על האדמה אשר נתן להם.

חג שבועות – על שם שבעה שבועות מיום הנפת העומר ועד חג זה.

לחג זה מספר מנהגים כאשר הפופולארי שבהם הוא אכילת מאכלים חלביים, ביום החג נוהגים לבשל בבתי ישראל ממיטב המתכונים החלביים לכבוד ארוחת חג השבועות, ובתוכניות הטלוויזיה ובעיתונות נוהגים לפרסם באותו יום ובימים המקדימים מתכונים למאכלים כאלה.

מנהג פופולארי נוסף, בעיקר בקרב המושבים והקיבוצים ברחבי הארץ הוא תהלוכת החג, בהם עושים שיירה של כל הטרקטורים והטרקטורונים, ומציגים את ביכורי המושב או הקיבוץ, מקשטים את הטרקטורים עם חציר ומציגים לכל את היבול המקומי.

מנהג נוסף שמזוהה עם חג שבועות, והוא כנראה המנהג הפופולארי ביותר בקרב הילדים בחג, הוא מנהג התזת המים, ילדים רבים, שוב עיקר במושבים ובקיבוצים, נאספים במקום מרכזי ונוהגים להתיז אחד על השני מים.

כמו כן, נהוג בחג שבועות לקרוא במגילת רות, מעבר לקריאה בתורה, אשר עוסקת ברות המואבייה אשר התגיירה והייתה לסבתו של דוד המלך.