תלמיד לומד

תלמיד לומד בלמידה

בית הספר של המחר יש אתגר ברור: הוא חייב להתאים לצרכים, לערכים ולמושגים של הסביבה החברתית־תרבותית־כלכלית שבה הוא פועל ולהכין את הצעירים לאתגרים חסרי התקדים של המאה העשרים ואחת. את הצרכים של היום ומחר קובעת (בין השאר) כלכלה פוסט־תעשייתית מבוססת ידע וחשיבה; את הערכים של היום ומחר (של חלקנו) קובעת (בין השאר) תרבות ליברל־דמוקרטית ויהודית־הומניסטית; את המושגים של היום ומחר קובעים (בין השאר) מחקרים וממצאים על למידה, הנעה, חשיבה ומושגי יסוד חינוכיים אחרים. האתגרים של המאה העשרים ואחת נוגעים לאיכות קיומם של המדינה וכדור הארץ ולעצם קיומם. אבל כל מה שמתרחש בבית הספר של אתמול והיום סותר את הצרכים, את הערכים ואת המושגים שלנו, ואינו מכין צעירים

להתמודד עם האתגרים הלוקליים והגלובליים של המאה העשרים ואחת. אנו זקוקים לבית הספר של המחר. מה יהיו המאפיינים העיקריים שלו? מטרה: מטרת בית הספר של המחר היא לקדם למידה טובה של תכנים בעלי ערך. ל"למידה טובה" יש שני מאפיינים עיקריים: היא כרוכה במעורבות בתהליך (הנעה פנימית) והיא מניבה הבנה של התכנים הנלמדים – לא זכירה שלהם, אלא התמצאות בהם, לא "ידע שביר" אלא "ידע עביר" (ידע שעובר מההקשר שבו הוא נלמד להקשרים חדשים). "תכנים בעלי ערך" הם תכנים בעלי משמעות סובייקטיבית־אובייקטיבית – הם "מדברים" אל הלומד ומכוננים את התרבות; הם מסבירים את המציאות ומקנים מושגים חיוניים להתנהלות נבונה בה. המשמעות אינה בסובייקט ולא באובייקט, אלא בקשר ביניהם.

בית הספר של המחר עובד על יצירת הקשר הזה. לא הילד במרכז ולא תכנית הלימודים במרכז, אלא המפגש ביניהם במרכז. בית הספר של המחר מזמן תנאים אופטימליים למפגש בין "הילד" ובין תכנית הלימודים, בין צעירים ובין הישגי התרבות האנושית. ההבדל מבית הספר של אתמול והיום, היא שהלמידה בבית הספר של המחר אינה רק אמצעי ללמידת תכנים, אלא  מטרה. בוגר בית הספר של המחר הוא "לומד לכל החיים", הודות לחוויות למידה חיוביות שחווה. החברה של היום ומחר היא חברת לומדים – מתוך סקרנות ולשם הישרדות.

תלמיד לומד

פופולרי עכשיו פרסם

עוד פוסטים פופולריים
תלמיד לומד בלמידה - בלוג קאונט